Clubreglement

Toegang tot de terreinen en het clubhuis.

Voor leden zijn de terreinen in principe open vanaf de opening(midden maart) tot midden oktober, rekening houdend met de aanleg van de terreinen en de weersomstandigheden.

Ieder lid is in het bezit van een sleutel, waarmee hij toegang tot het clubhuis en de gravelterreinen heeft.
Om de terreinen niet te beschadigen mag men ze enkel betreden met aangepast schoeisel. Info hierover kunt U bekomen bij het bestuur en/of uw sportwinkel. Voor zover de weersomstandigheden het toelaten, zijn de terreinen altijd ter beschikking, tenzij er tornooien of lessenreeksen van de club aan de gang zijn.
Deze activiteiten worden tijdig aangekondigd, via mail en het infobord.

Ingeval er interclubwedstrijden gespeeld worden op de terreinen hebben deze voorrang.

De sleutel van de somclayterreinen is ter beschikking in de chalet.

Leden

Je kan lid worden van KTC 2001 via de website of de tennisvlaanderen app en bent lid na betalen van je lidgeld.
Ieder lid is verantwoordelijk voor de juistheid van zijn persoonlijke gegevens. Wijzigingen worden zo spoedig mogelijk gemaild naar info@tc2001.be.

Ieder nieuw lid kan bij Schoenen Maggy (Paardenmarkt 15 te Sint-Lievens-Houtem), tegen betaling van 5€ waarborg, een persoonlijke sleutel afhalen die toegang geeft tot de chalet en de gravel terreinen.
Gelieve vooraf een mailtje hiervoor te sturen naar info@schoenenmaggy.be
In de chalet hangt een sleutel welke toegang geeft tot de somclay terreinen.

Ieder lid wordt aangesloten bij de Tennis Vlaanderen. De club is niet verantwoordelijk voor ongevallen met personen die geen lid zijn van KTC2001.
Aansluiten bij de club houdt in dat de leden nota genomen hebben van dit huishoudelijk reglement en daarmee akkoord gaan.

Het lidgeld wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld en tijdig aan de leden medegedeeld.

Voorrangsregeling.

De volwassenen (+16jaar) hebben vanaf 19 uur voorrang op jongere leden.

Reservatie pleinen
  • Leden:

Een plein moet gereserveerd worden via
https://www.tennisvlaanderen.be/zoek-een-terrein

of via de app van Tennis Vlaanderen.

  • Niet leden:

Niet leden kunnen een somclay terrein reserveren  via https://www.tennisvlaanderen.be/zoek-een-terrein

  • De gastspelers:

Een gastspeler wordt toegelaten onder de volgende voorwaarden:

Een gastspeler kan slechts door een lid worden uitgenodigd. Het lid is verantwoordelijk voor zijn/haar gast.
Ieder lid kan slecht 3 maal per jaar een gastspeler uitnodigen. De kostprijs hiervoor bedraagt 5 euro. Als je met een gastspeler wil spelen, dan moet je dit bij het reserveren van een terrein ingeven. (speler toevoegen ➡ Onbekende gastspeler)

Bij overtreding wordt het uitnodigend lid beboet met 25€.

Terreinverlichting.

Van zodra het donker begint te worden mag de terreinverlichting worden aangestoken op de terreinen van de club.
Let er wel om de verlichting niet onnodig te laten branden en te doven bij vertrek.

De schakelaars bevinden zich in de elektriciteitskast naast het groot schuifraam in het clubhuis en zijn genummerd volgens terreinnummer.

OPGELET voor Terrein 3 en 4!
Er dient 20 minuten gewacht te worden tussen het doven en terug aansteken van deze verlichting. Dit om de lampen niet te beschadigen!

Happy Hour.

Woensdag van 18.00 uur tot 24 uur.
Zondag van 9.00 uur tot 13.00 uur.

Tijdens het happy hour kunnen de terreinen niet gereserveerd worden.
Het is de bedoeling dat er er getennist wordt met de aanwezige leden op dit moment.
Er wordt zowel dubbel als dubbel gemengd gespeeld.
Tussen twee setjes in kan je aan democratische prijzen iets drinken in de chalet of op ons gezellig terras, de club zorgt dan ook steeds voor gratis hapjes en versnaperingen.
Voor nieuwe leden is dit DE gelegenheid om snel kennis te maken met de andere leden van de club en je snel thuis te voelen bij KTC2001.

Onderhoud van de terreinen.

De terreinen en het clubhuis worden regelmatig door de terreinverzorger onderhouden. De pleinen worden voorzien van het nodige water, geborsteld en gerold. Het clubhuis wordt elke dag opgeruimd. Daarom wordt van de leden verwacht dat zij voor dit werk het nodige respect opbrengen door het clubhuis mee helpen netjes te houden, de terreinen na gebruik te slepen met de voorhanden zijnde sleepnetten en ze niet te bespelen wanneer ze te vochtig zijn.

De terreinen mogen enkel betreden worden indien de omstandigheden dit toe laten. Het bestuur heeft  de eindverantwoordelijkheid.
De terreinen mogen enkel betreden worden met aangepast schoeisel.

Bij beëindiging dienen de terreinen gesleept te worden. Het sleepnet wordt op de daarvoor voorziene plaats teruggehangen.

Bij droog weer moeten de terreinen na elke partij besproeid worden.

Interclub

Ieder aangesloten lid heeft de mogelijkheid zich in te schrijven voor Interclub. Het bestuur beslist over het aantal interclubploegen.

Per ploeg wordt er een kapitein aangeduid. Hij/zij is verantwoordelijk voor het tijdig verwittigen van de tegenpartij, het juist invullen van de interclubformulieren en het terug bezorgen van de wedstrijdballen. De kapitein zorgt voor het eten na de interclubontmoeting (wat, aantal, uur).

De club zal bij de thuiswedstrijden een interclubleider afvaardigen.

Ingeval er interclubwedstrijden gespeeld worden op de terreinen moeten deze om 12.00 uur vrij zijn.

Het bestuur behoudt altijd het recht wijzigingen door te voeren indien dit in het belang van de club is.

Voor de interclub wedstrijden worden de ballen door de club geleverd. Deze ballen worden achteraf voorbehouden voor happyhour momenten.

De planning van de uitgestelde interclubwedstrijden wordt steeds met de interclubverantwoordelijke besproken.

De dagen dat er interclubontmoetingen zijn kan er niet gereserveerd worden.

Tornooi

Tijdens het tornooi staan alle terreinen ter beschikking van de wedstrijdleiding. Eventuele vrije uren kunnen op de dag zelf via de wedstrijdleiding opgevraagd worden.

Lessenreeksen.

Voor tennislessen worden terreinen voorbehouden op dagen en uren door het bestuur vastgelegd.
Iedereen (volwassenen en kinderen) die les wil volgen moet lid zijn van de club.

Huishoudelijk reglement

Het niet naleven van het huishoudelijk reglement kan door het bestuur met één van volgende sancties worden bestraft: verwittiging, schorsing of uitsluiting zonder terugbetaling van het lidgeld.

Ieder lid heeft het recht om, via een bestuurslid, een wijziging aan het huishoudelijk reglement voor te stellen. Het bestuur neemt hierover de eindbeslissing.

Het bestuur beslist over de inhoud en wijzigingen van het huishoudelijk reglement en over eventuele betwisting of interpretatie.